Khoảng 2 năm tới, hơn 60% doanh nghiệp Nhật Bản sẽ đầu tư mở rộng tại Việt Nam

Khoảng 2 năm tới, hơn 60% doanh nghiệp Nhật Bản sẽ đầu tư mở rộng tại Việt Nam

Doanh nghiệp 07/03/2023, 14:47

Dẫn khảo sát của Jetro, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cho biết, trong 1 - 2 năm tới, hơn 60% doanh nghiệp Nhật Bản sẽ đầu tư mở rộng tại Việt Nam...