Điểm tên những doanh nhân Tuổi Mão của ngành bất động sản

Điểm tên những doanh nhân Tuổi Mão của ngành bất động sản

Doanh nghiệp 25/01/2023, 15:00

Trong ngành bất động sản và xây dựng ghi nhận nhiều lãnh đạo tuổi Mão đảm nhiệm vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp bất động sản