Hà Nội: Thanh tra về môi trường loạt dự án khu đô thị, chung cư

Hà Nội: Thanh tra về môi trường loạt dự án khu đô thị, chung cư

Bất động sản 13/04/2023, 08:05

Mới đây, UBND TP Hà Nội có quyết định phê duyệt kế hoạch công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2023...