Chứng khoán TCBS chi thêm 429 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Chứng khoán TCBS chi thêm 429 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Doanh nghiệp 26/02/2023, 09:08

CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã tiến hành mua lại 429 tỷ đồng trong số 453,3 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô TCSCH2124011.