Tin bất động sản ngày 15/12: Bình Định khuyến cáo người dân trong việc chuyển nhượng đất sản xuất

Tin bất động sản ngày 15/12: Bình Định khuyến cáo người dân trong việc chuyển nhượng đất sản xuất

Bất động sản 15/12/2022, 12:18

Hà Nam tìm nhà đầu tư 2 dự án bất động sản quy mô gần 57ha;Điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của huyện Hoài Đức đến năm 2030;...