Đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự ngân hàng những tháng cuối năm

Đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự ngân hàng những tháng cuối năm

Tài chính - Ngân hàng 21/12/2022, 06:42

Những tháng cuối năm 2022, liên tiếp thông báo tuyển dụng nhân sự ngân hàng cho nhiều vị trí làm việc từ giám đốc chi nhánh đến giao dịch viên trên cả nước.