Người có chứng chỉ môi giới bất động sản rất ít, chủ yếu là “cò đất”

Người có chứng chỉ môi giới bất động sản rất ít, chủ yếu là “cò đất”

Bất động sản 29/05/2022, 12:05

Theo số liệu từ Hội môi giới bất động sản Việt Nam, tính đến tháng 5/2022, cả nước có 300.000 người hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản...