TNS Holdings (TN1) thông qua phương án chia cổ tức 20%

TNS Holdings (TN1) thông qua phương án chia cổ tức 20%

Thị Trường 27/04/2023, 15:30

Ngày 26/4/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã CK: TN1) đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ...