11 năm kinh doanh thua lỗ, vốn chủ sở hữu bị âm - Ô tô Giải Phóng (GGG) phải phát hành cổ phiếu riêng lẻ...

11 năm kinh doanh thua lỗ, vốn chủ sở hữu bị âm - Ô tô Giải Phóng (GGG) phải phát hành cổ phiếu riêng lẻ...

Doanh nghiệp 18/10/2022, 21:41

Ngày 17/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của CTCP Ô tô Giải phóng...