Cơ điện lạnh (REE) do bà Nguyễn Thị Mai Thanh làm Chủ tịch bị phạt vì giao dịch 'chui' cổ phiếu

Cơ điện lạnh (REE) do bà Nguyễn Thị Mai Thanh làm Chủ tịch bị phạt vì giao dịch "chui" cổ phiếu

Chứng khoán 25/07/2022, 14:33

Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo qui định của pháp luật, Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (mã chứng khoán REE) do bà Nguyễn Thị Mai Thanh làm Chủ tịch...