Cổ phiếu ITA của Công ty Tân Tạo tiếp tục bị cảnh báo

Cổ phiếu ITA của Công ty Tân Tạo tiếp tục bị cảnh báo

Doanh nghiệp 06/03/2023, 07:50

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã ban hành văn bản số 318/TB-SGDHCM thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với mã chứng khoán ITA.