Nhóm cổ phiếu ngân hàng được nhiều tổ chức khuyến nghị đầu tư năm 2024

Nhóm cổ phiếu ngân hàng được nhiều tổ chức khuyến nghị đầu tư năm 2024

Chứng khoán 10/01/2024, 20:35

‏Nhóm cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư kỳ vọng cao, khi tăng trưởng tín dụng phục hồi‏‏, ‏‏biên lãi thuần cải thiện cùng nhiều yếu tố hỗ trợ khác sẽ tạo động lực...