Cổ phiếu Tân Tạo tiếp tục bị cảnh báo trên HOSE

Cổ phiếu Tân Tạo tiếp tục bị cảnh báo trên HOSE

Chứng khoán 19/04/2023, 15:32

HOSE đã có quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA) vào diện cảnh báo kể từ ngày 21/04/2023.