Quỹ ETF khu vực mới nổi và cận biên mua ròng hơn 1.700 tỷ cổ phiếu Việt Nam chỉ trong một tháng

Quỹ ETF khu vực mới nổi và cận biên mua ròng hơn 1.700 tỷ cổ phiếu Việt Nam chỉ trong một tháng

Chứng khoán 16/12/2022, 00:16

Top 20 danh mục có sự góp mặt của một vài tên tuổi lớn của Việt Nam như VIC, VHM, MSN, VNM, HPG…