Topic : cổ phiếuDXS

Một cá nhân trở thành đại cổ đông tại Dat Xanh Services

Một cá nhân trở thành đại cổ đông tại Dat Xanh Services

Chứng khoán 14/06/2022, 22:42

Bà Đỗ Thị Hiền chính thức trở thành cổ đông lớn cá nhân duy nhất tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh sau khi mua thêm hơn 300.000 cổ phiếu.