Tái định vị doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững

Tái định vị doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững

Doanh nghiệp 24/03/2023, 07:14

Là nền kinh tế có độ mở lớn và trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, cơ hội đan xen thách thức, Việt Nam không thể đứng yên...