Mua “chui” cổ phiếu, Đầu tư INB bị UBCKNN xử phạt

Mua “chui” cổ phiếu, Đầu tư INB bị UBCKNN xử phạt

Chứng khoán 15/02/2023, 21:53

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư INB.