Khánh Hoà 'hối' chủ đầu tư khu đô thị Mỹ Gia nộp 1.347 tỷ đồng tiền nợ thuế

Khánh Hoà "hối" chủ đầu tư khu đô thị Mỹ Gia nộp 1.347 tỷ đồng tiền nợ thuế

Bất động sản 07/09/2022, 09:05

Cục thuế tỉnh Khánh Hoà đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái (chủ đầu tư dự án Khu đô thị Mỹ Gia) khẩn trương nộp 1.347 tỷ đồng tiền...