C.E.O xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

C.E.O xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Doanh nghiệp 06/04/2023, 10:52

Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (Mã chứng khoán CEO) vừa công bố nghị quyết thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên...