Thao túng cổ phiếu, một cá nhân bị phạt 550 triệu đồng

Thao túng cổ phiếu, một cá nhân bị phạt 550 triệu đồng

Chứng khoán 26/10/2022, 17:35

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Ngọc Long.