DIC Corp (DIG) giải thể Công ty cổ phần Thủy cung DIG

DIC Corp (DIG) giải thể Công ty cổ phần Thủy cung DIG

Doanh nghiệp 23/02/2023, 11:41

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE - Mã chứng khoán DIG) vừa tuyên bố đã hoàn tất giải thể Công ty cổ phần Thủy cung DIG.