HUD chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

HUD chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

Doanh nghiệp 24/09/2022, 09:28

Theo Kết luận kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (HUD) có 10,21 ha đất chưa đủ hồ sơ pháp lý và chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước (NSNN).