Mắc sai phạm, hàng loạt điểm kinh doanh của hệ thống cầm đồ F88 bị xử phạt

Mắc sai phạm, hàng loạt điểm kinh doanh của hệ thống cầm đồ F88 bị xử phạt

Doanh nghiệp 01/02/2023, 14:31

Hàng loạt điểm kinh doanh của F88 tại Thanh Hóa đã lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoat động kinh doanh không đầy đủ; nhận cầm cố tài sản...