Nợ phải trả của Masan Group vượt mốc 100 nghìn tỷ đồng

Nợ phải trả của Masan Group vượt mốc 100 nghìn tỷ đồng

Doanh nghiệp 03/03/2023, 07:35

Tính đến 31 12 2022, nợ phải trả của Masan Group đạt gần 104.706 tỷ đồng, tăng 25% so với hồi cuối năm 2021. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này lại giảm gần 5.700 tỷ đồng, tương đương gần 13,5%.