Tỉnh Lâm Đồng thu hồi dự án King Palace của Công ty Hoàn Cầu Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng thu hồi dự án King Palace của Công ty Hoàn Cầu Đà Lạt

Bất động sản 05/05/2023, 09:38

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản thông báo không chấp nhận đề nghị của Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt về việc tiếp tục được thuê lại Dinh I và các...