Một số doanh nghiệp do Tập đoàn VNPT góp vốn đầu tư đang bị thua lỗ

Một số doanh nghiệp do Tập đoàn VNPT góp vốn đầu tư đang bị thua lỗ

Doanh nghiệp 14/08/2022, 06:24

Bên cạnh những doanh nghiệp làm ăn có lãi, một số doanh nghiệp do VNPT góp vốn đầu tư đang bị thua lỗ gồm Công ty Stream Net...