Topic : Công ty TSG

Phạt Công ty TSG hơn 300 triệu đồng và buộc thu hồi cổ phiếu

Phạt Công ty TSG hơn 300 triệu đồng và buộc thu hồi cổ phiếu

Chứng khoán 03/11/2022, 06:54

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 797/QĐ-XPVPHC ngày 27/10/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và Quyết định số 798/QĐ-XPVPHC về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TSG.