Sau đại dịch, lợi nhuận các công ty xổ số biến động ra sao?

Sau đại dịch, lợi nhuận các công ty xổ số biến động ra sao?

Doanh nghiệp 13/09/2022, 06:52

Các công ty xổ số từng bị giảm doanh thu, lợi nhuận do Covid-19 nhưng đến nửa đầu năm 2022, hầu hết các công ty này đều có kết quả kinh doanh khả quan hơn.