Dự kiến năm 2030 Việt Nam sẽ có 42 cửa khẩu quốc tế

Dự kiến năm 2030 Việt Nam sẽ có 42 cửa khẩu quốc tế

Tin tổng hợp 19/07/2022, 15:25

Dự thảo “Báo cáo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050