Tin bất động sản ngày 22/8: NovaGroup đề xuất phát triển đô thị sinh thái, thông minh tại Thái Bình

Tin bất động sản ngày 22/8: NovaGroup đề xuất phát triển đô thị sinh thái, thông minh tại Thái Bình

Bất động sản 22/08/2022, 12:01

THACO muốn làm dự án Tổ hợp 50.000 tỷ đồng tại Lâm Đồng; Đề xuất phát triển đô thị rộng hơn 22.000 ha dọc hai bên bờ sông Ba; Thành lập Cụm công nghiệp...