FLC Faros tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường

FLC Faros tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường

Doanh nghiệp 02/11/2022, 15:36

Tại sự kiện, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng FLC Faros (ROS) đã thống nhất bầu bổ sung các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát mới...