Hơn 10 tỷ USD vốn FDI đăng ký đầu tư vào Thái Nguyên

Hơn 10 tỷ USD vốn FDI đăng ký đầu tư vào Thái Nguyên

Tin nóng 25/11/2022, 06:56

Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 172 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 10,3 tỷ USD, đứng thứ tư toàn quốc về thu hút vốn đầu tư FDI. Nguồn lực này đang thật sự là động lực phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thái Nguyên.