Đất nền phân lô tách thửa: Bán xong “cò đất” cũng né khi nhận bán lại

Đất nền phân lô tách thửa: Bán xong “cò đất” cũng né khi nhận bán lại

Bất động sản 22/10/2022, 17:17

Sau thời gian tăng nóng, đến nay, đất nền phân lô tại ven đô lâm vào tình trạng cắt lỗ vẫn khó bán, thậm chí đến môi giới cũng không muốn nhận bán.