Hà Nội: Phê duyệt chủ trương đầu tư gần 1.380 tỷ đồng một số dự án vốn đầu tư công

Hà Nội: Phê duyệt chủ trương đầu tư gần 1.380 tỷ đồng một số dự án vốn đầu tư công

Bất động sản 17/05/2024, 07:33

HĐND Thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và phê duyệt chủ trương đầu tư...

Hà Nội phấn đấu giải ngân đầu tư công năm 2024-2025 đạt tối thiểu 95% kế hoạch

Hà Nội phấn đấu giải ngân đầu tư công năm 2024-2025 đạt tối thiểu 95% kế hoạch

Bất động sản 13/05/2024, 10:36

Thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố ở mức cao nhất; phấn đấu tỷ lệ giải ngân các năm 2024,...

Đã phân bổ, giao chi tiết 631,9 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2024

Đã phân bổ, giao chi tiết 631,9 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2024

Tin nóng 03/03/2024, 09:18

Tính đến 29/2, các bộ, cơ quan và địa phương đã phân bổ, giao chi tiết 631,9 nghìn tỷ đồng đầu tư công, đạt 94,9% kế hoạch Thủ tướng giao.

Thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2024

Thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2024

Tin nóng 15/01/2024, 07:58

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn năm 2024,...