Licogi 18 muốn đầu tư hai dự án hơn 1.360 tỷ đồng tại Hải Dương và Vĩnh Phúc

Licogi 18 muốn đầu tư hai dự án hơn 1.360 tỷ đồng tại Hải Dương và Vĩnh Phúc

Bất động sản 14/12/2022, 13:45

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới, Licogi 18 dự kiến sẽ trình cổ đông về chủ trương đầu tư hai dự án nhà ở quy mô hơn 1.360 tỷ đồng.