Google, Facebook, Netflix phải nộp thuế tại Việt Nam

Google, Facebook, Netflix phải nộp thuế tại Việt Nam

Doanh nghiệp 04/03/2021, 09:09

Google, Facebook, YouTube, Netflix... sẽ phải đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại cơ quan quản lý thuế của Việt Nam.