Google, Facebook, Netflix phải nộp thuế tại Việt Nam

Google, Facebook, YouTube, Netflix... sẽ phải đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại cơ quan quản lý thuế của Việt Nam.

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý được đề xuất tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ đang được lấy ý kiến.

  Google, Facebook, YouTube, Netflix... sẽ phải đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại cơ quan quản lý thuế của Việt Nam.
  Google, Facebook, YouTube, Netflix... sẽ phải đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại cơ quan quản lý thuế của Việt Nam.

Dự thảo có quy định việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam.

Theo đó, với nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam (sau đây gọi là nhà cung cấp ở nước ngoài) như Google, Facebook, YouTube, Netflix được coi là có cơ sở thường trú tại Việt Nam. 

Trường hợp này, các cá nhân, tổ chức có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam phải có trách nhiệm trong việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số.

Dự thảo cũng quy định, nhà cung cấp ở nước ngoài thực hiện đăng ký giao dịch thuế điện tử cùng với đăng ký thuế thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Các nhà cung cấp nước ngoài sẽ được cấp các mã số thuế 10 số và cơ quan quản lý sẽ xây dựng các quy định về khai, nộp thuế với nhiều phương án, giải pháp khác nhau để họ lựa chọn.

Một là kê khai và nộp thuế trực tiếp hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế) tại Việt Nam thực hiện.

Với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi nhận được mã định danh khoản phải nộp do cơ quan thuế quản lý trực tiếp thông báo, nhà cung cấp ở nước ngoài sử dụng tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện nộp thuế bằng đồng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam vào tài khoản thu ngân sách theo hướng dẫn tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trường hợp nhà cung cấp ở nước ngoài nộp thừa so với số thuế phải nộp theo tờ khai thì nhà cung cấp ở nước ngoài được bù trừ tự động với số thuế phải nộp ở kỳ kê khai, nộp thuế tiếp theo.

Nếu Google, Facebook, YouTube, hay Netflix… chọn việc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai, nộp thuế tại Việt Nam thì bên được ủy quyền sẽ thực hiện các thủ tục về thuế (đăng ký, kê khai, nộp thuế) theo hợp đồng đã ký với nhà cung cấp ở nước ngoài.

Nhà cung cấp nước ngoài có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, hồ sơ, tài liệu và thông tin cần thiết liên quan tới việc làm thủ tục về thuế theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.

Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng có hướng dẫn thu - nộp thuế với thu nhập từ cổ tức, thưởng chứng khoán.

Theo đó, đối với thu nhập từ cổ tức, nhận thưởng bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn mà cá nhân nhận được, theo hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 26 Thông tư số 11/2013/TT-BTC và Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, cá nhân chưa phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận.

Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn hoặc giải thể doanh nghiệp, cá nhân khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập từ đầu tư vốn.

Như vậy, trong khoảng thời gian kể từ khi nhận, đến trước khi chuyển nhượng cổ tức, nhận thưởng bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn, cá nhân chưa phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ đầu tư vốn.

Bên cạnh đó, trách nhiệm kê khai, nộp thuế thuộc về cá nhân nhận được cổ tức, nhận thưởng bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn, cho đến khi thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu hoặc vốn góp, cá nhân mới phải thực hiện kê khai thuế (theo Tờ khai mẫu số 24/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC) và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp phát hành chứng khoán, hoặc quản lý doanh nghiệp có vốn góp.

Thời gian nộp hồ sơ khai thuế là không quá 10 ngày kể từ ngày chuyển nhượng cổ phiếu, chuyển nhượng vốn góp cùng loại, rút vốn, giải thể doanh nghiệp. Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Thái An

Theo Đất Việt

Tin Cùng Chuyên Mục