Thuộc diện cảnh cáo, HAG và HNG không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Thuộc diện cảnh cáo, HAG và HNG không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Chứng khoán 14/04/2023, 07:59

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) và công ty con là CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG) bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh...