HoSE tiếp tục đưa 7 mã cổ phiếu vào diện kiểm soát

HoSE tiếp tục đưa 7 mã cổ phiếu vào diện kiểm soát

Chứng khoán 09/05/2023, 06:42

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa thông báo 7 mã cổ phiếu khác chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.