Topic : DLG Group

Dự án Khu dân cư Tân Thịnh vào diện theo dõi tham nhũng, tiêu cực

Dự án Khu dân cư Tân Thịnh vào diện theo dõi tham nhũng, tiêu cực

Bất động sản 25/11/2022, 23:49

Dự án Khu dân cư Tân Thịnh do LDG Group làm chủ đầu tư tại tỉnh Đồng Nai vừa được bổ sung vào diện theo dõi tham nhũng, tiêu cực...