Chủ tịch Hải Phát Invest Đỗ Quý Hải lại bị bán giải chấp gần 4 triệu cổ phiếu HPX tại vùng đáy

Chủ tịch Hải Phát Invest Đỗ Quý Hải lại bị bán giải chấp gần 4 triệu cổ phiếu HPX tại vùng đáy

Chứng khoán 12/01/2023, 07:52

Tính từ phiên 28/11/2022 đến hết phiên 11/1/2023, gia đình Chủ tịch Hải Phát Invest đã bị bán giải chấp khoảng 80 triệu cổ phiếu.