Hậu Giang: Đô thị Đông Phú được định hướng là đô thị loại V

Hậu Giang: Đô thị Đông Phú được định hướng là đô thị loại V

Bất động sản 09/05/2023, 06:47

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 741/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040...