Doanh nghiệp hàng không Việt đối mặt sức ép cạnh tranh lớn

Doanh nghiệp hàng không Việt đối mặt sức ép cạnh tranh lớn

Doanh nghiệp 25/02/2023, 07:41

Sức ép cạnh tranh đối với các doanh nghiệp hàng không Việt Nam không chỉ lớn hơn, từ nhiều phía hơn, mà còn đa dạng hơn,...