Sốc: Giám đốc doanh nghiệp nghìn tỷ nhưng lương chưa nổi 5 triệu đồng/tháng

Sốc: Giám đốc doanh nghiệp nghìn tỷ nhưng lương chưa nổi 5 triệu đồng/tháng

Doanh nghiệp 07/03/2023, 14:36

Thực tế ghi nhận ở một doanh nghiệp từng là chủ đầu tư của một siêu dự án khu du lịch quốc tế trị giá 4.690 tỷ đồng.