Một doanh nghiệp thép bất ngờ báo lãi quý 3 gấp gần 4 lần so với cùng kỳ

Một doanh nghiệp thép bất ngờ báo lãi quý 3 gấp gần 4 lần so với cùng kỳ

Doanh nghiệp 21/10/2022, 16:10

Lợi nhuận sau thuế quý 3 của Cán Thép Thái Trung đạt 6,8 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ.