Đối phó với tin giả: Doanh nghiệp cần chủ động “đi trước một bước”

Đối phó với tin giả: Doanh nghiệp cần chủ động “đi trước một bước”

Tin nóng 17/11/2022, 07:13

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do nhấn mạnh: Doanh nghiệp phải kết hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để đấu tranh...