Mở bán 'ế ẩm', dự án Le Palmier Hồ Tràm về tay Đông Tây Group có 'thoát ế'?

Mở bán 'ế ẩm', dự án Le Palmier Hồ Tràm về tay Đông Tây Group có 'thoát ế'?

Bất động sản 14/07/2022, 06:25

Le Palmier Hồ Tràm được giới thiệu là dự án “đầu tay” của Đông Tây Group trên hành trình mở rộng sang lĩnh vực đầu tư phát triển dự án...