DIC Corp: Chi phí lãi vay tăng mạnh, doanh nghiệp thua lỗ trong quý 3

DIC Corp: Chi phí lãi vay tăng mạnh, doanh nghiệp thua lỗ trong quý 3

Bất động sản 02/11/2022, 15:00

DIC Corp cho biết, doanh thu sụt giảm do doanh thu BĐS, doanh thu cung cấp dịch vụ giảm và chi phí lãi vay tăng cao khiến doanh nghiệp thua lỗ trong quý 3.