Đầu tư Nam Long: Chỉ thực hiện được 15% kế hoạch trong 6 tháng đầu năm, nợ vay tăng mạnh

Đầu tư Nam Long: Chỉ thực hiện được 15% kế hoạch trong 6 tháng đầu năm, nợ vay tăng mạnh

Bất động sản 29/07/2022, 06:25

Đầu tư Nam Long báo lãi quý 2 tăng mạnh so với cùng kỳ 2021. Tuy nhiên, doanh nghiệp mới chỉ thực hiện 26% và 15% doanh thu và lợi nhuận trong 6 tháng...