LienVietPostBank: Dòng tiền tiếp tục âm nặng và nỗi lo nợ xấu

LienVietPostBank: Dòng tiền tiếp tục âm nặng và nỗi lo nợ xấu

Tài chính - Ngân hàng 21/07/2022, 15:51

6 tháng đầu năm 2022, Ngân hàng LienVietPostBank báo lãi sau thuế tăng đến 76% so với cùng kỳ, đạt 2.855 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh lại đang hao hụt lớn...